1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 voturi, media: 4,25 din 5)
info

3

calendar

3 zile lucratoare

info Birocratie

Fără Birocrație

info pusculita

De la 290 lei

info online

Online

Pachet complet de Servicii

Societatea noastra va ofera servicii de  asistenta, reprezentare si atestarea documentelor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare inregistrarii societatii tale de paza si protectie la Oficiul Registrului Comertului, si anume:

 •  verificarea si rezervarea denumirii societatii ;
 • conceperea, redactarea si atestarea actului constitutiv;
 • conceperea si redactarea actului de detinere a spatiului (contract de comodat, contract de inchiriere, contract de subinchiriere si altele);
 • redactarea declaraţiei pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 • conceperea, redactarea si atestarea declaratiei pe proprie raspundere, din care rezulta ca asociatii/administratorii indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea calitatii de asociat/administrator in societate;
 • redactarea cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si eliberarea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social;
 • redactarea cererii-tip de inregistrare;
 • consultanta privind optiunea fiscala si redactarea Anexei 1 privind vectorul fiscal
 • depunerea dosarului complet la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea certificat ului de inregistrare.

Activitati specifice pentru firma ta de paza si protectie:

 • consultanta specifica in vederea obtinerii avizului de principiu si a licentei de functionare;
 • intocmirea documentatiilor si reprezentarea in fata ORC, OSIM si DGPMB (pentru inregistrarea marcii consulta sectiunea Inregistrare Marca);
 • efectuarea demersurilor si mentinerea relatiei cu fiecare institutie in parte pe intreaga durata a procedurii de avizare si licentiere.

Ce ne recomandă?

 • Seriozitate

  Seriozitate

 • Un deceniu experienta

  Un deceniu experiență

 • Referenti dedicati

  Referenți dedicati

 • Mii de clienti multumiti

  Mii de clienți multumiți

 • Numarul 1 in consiliere firme

  Numărul 1 in consiliere firme

 • Punctualitate

  Punctualitate

Apariții în presă

  Cine ne recomandă?

 • Matei Malos, Home Finders

  Matei Malos

  General Manager

  ActeFirma, prin divizia de proprietate intelectuala,...

  + citește mai mult
 • Daniel Alin, Automatizari AG

  Daniel Alin

  Administrator

  Actefirma, o echipa de consultanti eficienti care,...

  + citește mai mult
 • Florin Cojocea, Activ Informedia

  Florin Cojocea

  Administrator

  Am fost ajutati prompt si profesionist de catre un...

  + citește mai mult
 • Patricia Niculae, Ripe Ideas

  Patricia Niculae

  Project Manager

  Serviciile ActeFirma sunt ireprosabile. Recomand cu...

  + citește mai mult

Beneficiază

de experiența echipei noastre!
Societatile specializate de paza si protectie se infiinteaza si functioneaza în conditiile Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, a Normelor metodologice de aplicare.

Societatile specializate de paza si protectie sunt societati  care au inscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu lucrativ inregistrat si autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat si care au dobandit dreptul de a presta serviciile prevazute de Lege, conform licentei acordata de Inspectoratul General al Politiei Romane.

Conditii de avizare/licentiere a unei firme de paza si protectie

 • obiectul de activitate al societatii trebuie sa cuprinda codul CAEN  8010- activitati de protectie si garda, ca activitate principala;
 • societatea trebuie sa aiba autorizat un punct de lucru sau trebuie sa desfasoare activitatea principala la sediul social, de unde va coordona si gestiona activitatea de paza si protectie;
 • conducatorul societatii (administratorul) trebuie sa fi avut o buna conduita cetateneasca, sens in care organele de politie competente efectueaza investigatii si verificari la domiciliu sau resedinta, locurile de munca anterioare precum si in evidentele politiei sau ale altor institutii. Prin buna conduita cetateneasca se intelege comportamentul conform normelor de convietuire sociala, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de legislatie si care nu lezeaza drepturile si interesele celorlalti membri ai comunitatii cu care un anumit individ interactioneaza la un moment dat. La evaluarea comportamentului se au in vedere cel putin doua acte de incalcare a legii;
 • conducatorul societatii trebuie sa fie absolvent de studiil superioare juridice sau sa detina un certificat de competente pentru ocupatia „manager de securitate”;
 • conducatorul societatii nu trebuie sa aiba fapte inscrise in cazierul judiciar.

Etape infiintare societate paza si protectie

Procedura de autorizare a unei firme de paza si protectie se deruleaza pe parcursul  a doua etapeo etapa anterioara infiintarii firmei si o etapa ulterioara, asa cum iti prezentam in cele ce urmeaza.

Etapa I – inainte de constituirea societatii

Inainte de infiintarea firmei la Registrul Comertului este necesara obtinerea unui Aviz de principiu eliberat de catre serviciul politiei de ordine publica din inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul social societatea.

Documentele necesare eliberarii avizului de principiu

 • cererea de acordare adresata inspectoratului judetean de politie sau DGPMB, dupa caz, pe raza caruia îsi are sediul social societatea;
 • actul constitutiv al societatii comerciale, atestat de avocat sau autentificat de notar;
 • dovada de rezervare a denumirii pentru inscrierea societatii la Oficiul Registrului Comertului;
 • documentele conducatorilor societatii, respectiv:
   • cartea de identitate;
   • curriculum vitae (elaborat conform H.G. nr. 1021/2004);
   • acte de studii, dovada pregatirii de specialitate;
   • certificate medicale si psihologice eliberate de laboratoare sau cabinete autorizate la categoria aplicata in domeniul securitatii nationale;
   • declaratii ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea, certificate de politist sau autentificate de notar.
 • declaratii de neimplicare în activitatea firmei pentru asociatii sau actionarii care nu vor detine functii operative în societate;
 • documentele ale sotului/sotiei sau persoanei cu care conducatorii societatii coabiteaza.

Eliberarea avizului de principiu se face dupa efectuarea verificarilor prevazute la Sectiunea I din Anexa nr.1 a HG nr.1010/2004 (conţine referiri la obiectul de activitate, denumirea societaţii, avizarea asociatului/asociatilor si personalului de conducere (cu nominalizarea acestora, inclusiv CNP), avizul emis fiind valabil si în procedura de licentiere.

Nu se acorda avizul de principiu in situatia adoptării de denumiri, insemne asemanatoare sau de natura sa creeze confuzii cu cele ale autoritatilor statului, organismelor internationale ori altor societati licentiate.

Etapa II – dupa constitutirea societatii

Ulterior infiintarii firmei de paza si protectie, pentru a putea desfasura activitate, trebuie obtinuta licenta de functionare.

Documente necesare eliberarii licentei de functionare a firmei de paza si protectie

 • cerere adresata DGPMB sau inspectoratului judetean de politie (dupa caz) în care se solicita efectuarea verificarilor în vederea licentierii;
 • cerere adresata Inspectoratului General al Politiei Române – Directia de Ordine Publica, prin care se solicita licentierea pentru cel putin unul dintre obiectele de activitate prevazute de lege, inregistrata si datata, din care sa rezulte denumirea societatii, adresa sediului social/administrativ, telefon, fax;
 • aviz de principiu eliberat de inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala va functiona societatea, daca este cazul – cel de la etapa I;
 • documentele de constituire a societatii si certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului care furnizeaza toate informatiile inregistrate;
 • copii ale documentelor de identitate, studii si curriculum vitae ale asociatilor si administratorilor si ale sotilor/sotiilor acestora;
 • certificate medicale si de atestare psihologica eliberate de unitati autorizate, care sa certifice capacitatile si disponibilitatile conducatorilor societatii pentru exercitarea atributiilor ce le revin;
 • documente din care sa rezulte ca personalul de conducere poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce îi revin, respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinte din care sa rezulte ca a profesat minimum un an în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor (dovada se face prin anexarea avizului politiei si copiei dupa cartea de munca). Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului profesional persoanele care fac dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • declaratie pe propria raspundere, autentificata, a asociatului/asociatilor cu privire la disponibilitatea financiara a societatii de a asigura dotarea cu uniforma si mijloace individuale de autoaparare si prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoastere si identificare, a sistemelor de alarma împotriva efractiei, a sistemelor de cronometrare si numarare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a tehnicii de calcul si a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii în functie de obiectul de activitate;
 • declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea, certificate de politist sau autentificate de notar;
 • prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, împreuna cu plansele fotografice ale acestora, si a notificarii prin care se încunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti de faptul ca societatea va avea sediul în zona de responsabilitate a acestora. Dovada de inregistrare se face initial cu cererea de solicitare a inregistrarii denumirii si siglei, decizia de constituire a depozitului eliberata de Oficiul de Stat pentru Înregistrarea Marcilor si plata taxei aferente, ulterior dupa obtinerea certificatului de înregistrare dovada se face cu acesta;
 • regulamentul de organizare si functionare al societatii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, folosindu-se modelul cadru postat pe site-ul Directiei Politiei de Ordine Publica, adaptat particularitatilor societatii, intocmit în doua exemplare, unul pentru titular, iar celalalt pentru Politie (descarca model);
 • dovada achitarii taxei de licentiere, care se plateste la trezoreria unde societatea isi are sediul social, dupa cum urmeaza:taxa de regim normal -100 lei, cu solutionare intre 15-30 zile sau taxa la regim de urgenta -300 lei.