1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 voturi, media: 4,33 din 5)
info

calendar

De la caz la caz

info Birocratie

Fără Birocrație

info pusculita

De la 290 lei

info online

Online

Pachet complet de Servicii

 • intocmire declaratia 088
 • intocmire declaratia 010
 • intocmirea dosarului complet care se va depune la ANAF
 • reprezentare la ANAF in vederea depunerii dosarului complet de inregistrare in scopuri de TVA

Ce ne recomandă?

 • Seriozitate

  Seriozitate

 • Un deceniu experienta

  Un deceniu experiență

 • Referenti dedicati

  Referenți dedicati

 • Mii de clienti multumiti

  Mii de clienți multumiți

 • Numarul 1 in consiliere firme

  Numărul 1 in consiliere firme

 • Punctualitate

  Punctualitate

Apariții în presă

  Cine ne recomandă?

 • Patricia Niculae, Ripe Ideas

  Patricia Niculae

  Project Manager

  Serviciile ActeFirma sunt ireprosabile. Recomand cu...

  + citește mai mult
 • Florin Cojocea, Activ Informedia

  Florin Cojocea

  Administrator

  Am fost ajutati prompt si profesionist de catre un...

  + citește mai mult
 • Andra Paraschivescu, PFA

  Andra Paraschivescu

  PFA

  Specialistii ActeFirma mi-au recomandat pentru...

  + citește mai mult
 • Daniel Alin, Automatizari AG

  Daniel Alin

  Administrator

  Actefirma, o echipa de consultanti eficienti care,...

  + citește mai mult

Beneficiază

de experiența echipei noastre!
Inregistrare in scopuri de TVA prin optiune ori prin depasirea plafonului privind cifra de afaceri

In scopul de a diminua evaziunea fiscală în domeniul TVA, ANAF a restrictionat incepand cu luna februarie 2015 accesul societatilor la calitatea de persoana impozabila inregistrata în scopuri de TVA.

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile

 • a) persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora;
 • b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, inregistrati fiscal in România, si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
 • c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in România.

Pentru evaluarea criteriului de la art. 3 lit. c) persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere (formular 088).

Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA care indeplinesc criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b) sunt supuse unei analize, prevazute la lit. c), care are ca scop evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere.

 Dupa efectuarea analizei, daca persoana impozabila:

 • a) indeplineste criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;
 • b) nu indeplineste criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;
 • c) indeplineste partial criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice invita la sediul sau reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Variante posibile de solutionare

 • Dupa primirea invitatiei, persoana impozabila poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de prezentare la organul fiscal competent. Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul fiscal. In cazul in care organul fiscal admite cererea de amânare, comunica persoanei impozabile data la care a fost reprogramata vizita la organul fiscal.
 • Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezinta la sediul organului fiscal competent, la data stabilita prin invitatie, solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se respinge.
 • Termenul de solutionare a cererii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei si data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la sediul organului fiscal competent.
 • Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent si furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate, clarificând intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba cererea de inregistrare in scopuri de TVA.
 • Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent, dar nu furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate si nu clarifica intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice transmite solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, impreuna cu toata documentatia care a stat la baza analizei, directiei regionale antifrauda competenta.
 • In urma verificarilor efectuate, directia regionala antifrauda returneaza organului fiscal competent solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA si documentatia, insotite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a inregistrarii in scopuri de TVA. Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA va contine si motivele de fapt si de drept care stau la baza propunerii de respingere.

Criteriile ANAF pentru  evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA

 • Societatea detine un spatiu cu destinatie sediu social? Sunt urmarite 5 cazuri posibile privind modul de detinere al spatiului in functie de   proprietarul de drept al acestuia sau detinerea prin inchiriere, concesiune, contract de leasing.
 • Domiciliul fiscal este diferit de sediul social? Se urmareste in aceasta situatie daca domiciliul fiscal este detinut printr-un contract.
 • Societatea detine sedii secundare? In cazul existentei acestor sedii secundare se urmareste titlul legal prin care se pot  utiliza aceste sedii secundare.
 • Exista declarate la Registrul comertului toate modificarile constitutive? Se urmareste corespondenta intre dosarul societatii si evidenta existenta la Registrul comertului.
 • S-a depus declaratia privind respectarea legislatiei din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii?
 • Asociatii sau administratorii au mai avut calitatea de asociat sau administrator in cadrul altor persoane impozabile? Se urmareste in principal daca aceste persoane au mai detinut societati, daca sunt lichidate, in insolventa sau in inactivitate temporara ori daca la acestea s-a invalidat codul de TVA.
 • Asociatii sau administratorii detin/au detinut functii la alte persoane impozabile ce au datorii la buget? Se urmareste daca in ultimii 5 ani anteriori declaratiei aceste persoane au fostparticipante la persoane impozabile ce au inregistrat obligatii restante la buget.
 • Asociatii sau administratorii au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventionala? Se urmareste existenta contraventiilor de natura fiscala inregistrate in cazierul fiscal al asociatilor sau administratorilor.
 • Ce tip de viza detin cetatenii din afara comunitatii ce au calitate de administrator? Se urmaresc drepturile primite de acestia prin viza de intrare in Romania.
 • Pot indica asociatii/administratorii 3 persoane din Romania ce pot da relatii despre acestia? Se solicita prezentarea datelor de contact pentru 3 persoane din Romania ce pot da detalii despre asociati/administratori.
 • Societatea detine conturi bancare in tara sau in strainatate? Se vor anexa extrase de cont pentru justificarea conturilor bancare.
 • Cum este condusa contabilitatea? Societatea trebuie sa prezinte persoanele care au atributii in tinerea si conducerea  contabilitatii.
 • Care sunt persoanele care depun declaratiile fiscale sau detin certificatul digital pentru depunerea acestora? Se va prezenta identitatea persoanelor care depun si semneaza declaratiile fiscale.
 • Societatea detine salariati incadrati cu contracte de munca? Se vor prezenta intre 1 si 3 contracte de munca inregistrate in REVISAL daca exista.
 • Administratorii si asociatii au realizat venituri brute in ultimele 12 luni anterioare depunerii declaratiei? Se va anexa la aceasta declaratie copii de pe documentele ce atesta veniturile brute  realizate anterior.
 • Care sunt indicatorii realizati de asociati/administratori persoane juridice in ultimul an fiscal incheiat? Se depune doar pentru cazul in care in anul fiscal anterior a existat o activitate economica si se va indica cifra de afaceri si profitul contabil din anul fiscal incheiat.
 • Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice si cu ce s-au ocupat in ultimele 12 luni? Solicitantul va depune documente din care sa rezulte profesia si activitatea  desfasurate de administratori in ultimele 12 luni.
 • La cate persoane au mai detinut calitatea de asociat/ administrator actualii asociati/ administratori in ultimii 5 ani? Se vor enumera persoanele impozabile la care acestia au mai detinut aceasta functie.
 • Daca anterior actualii administratori/ asociati au mai avut aceste functii in alte societati si au creditat aceste societati, care sunt soldurile de creditare? In caz afirmativ se vor preciza sumele nerestituite de societatile creditate existente in sold la data depunerii formularului.
 • Anterior au mai fost depuse declaratii 088 pentru aceeasi societate? Se va mentiona daca anterior s-a mai depus formularul 088 in scopul inregistrarii in  scopuri de TVA.

Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inregistrare in scopuri de TVA

 • certificat de inregistrare in Registrul Comertului – copie
 • rezolutia persoanei desemnate de la ORC privind infiintarea societatii – copie
 • certificatul constatator de autorizare – copie
 • actul constitutiv – copie
 • act detinere sediu social si/sau sediu secundar – copie
 • acte de identitate asociati si administrator – copie
 • diploma studii asociati si administrator – copie
 • dovada veniturilor din 12 luni pentru asociati si administrator – copie
 • extrase de cont bancar societate – copie
 • contracte individuale de munca si extrase Revisal – copie
 • contract servicii contabilitate – copie
 • declaratia 150 depusa la ANAF – copie
 • ultima balanta contabila – copie

Pe langa aceste documente, ANAF poate solicita ulterior depunerii documentatiei orice alte inscrisuri care sa dovedeasca intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice taxabile din punct de vedere al TVA.