1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 voturi, media: 4,00 din 5)
info

3

calendar

3 zile lucratoare

info Birocratie

Fără Birocrație

info pusculita

De la 290 lei

info online

Online

Pachet complet de Servicii

Societatea noastra va ofera servicii de asistenta si reprezentare pentru indeplinirea tuturor demersurilor pentru infiintare SRL-D(debutant), si anume:

 • verificare si rezervare denumire firma ;
 •  conceperea, redactarea si atestarea actului constitutiv;
 • conceperea si redactarea actului de detinere a spatiului (contract de comodat, contract de inchiriere, contract de subinchiriere si altele);
 • redactarea declaraţiei pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 • conceperea, redactarea si atestarea declaratiei pe proprie raspundere, din care rezulta ca asociatii/administratorii indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea calitatii de asociat/administrator in societate;
 • redactarea cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si eliberarea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social;
 • redactarea cererii-tip de inregistrare;
 • consultanta privind optiunea fiscala si redactarea Anexei 1 privind vectorul fiscal
 • depunerea dosarului complet la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea certificatului de inregistrare

Ce ne recomandă?

 • Seriozitate

  Seriozitate

 • Un deceniu experienta

  Un deceniu experiență

 • Referenti dedicati

  Referenți dedicati

 • Mii de clienti multumiti

  Mii de clienți multumiți

 • Numarul 1 in consiliere firme

  Numărul 1 in consiliere firme

 • Punctualitate

  Punctualitate

Apariții în presă

  Cine ne recomandă?

 • Matei Malos, Home Finders

  Matei Malos

  General Manager

  ActeFirma, prin divizia de proprietate intelectuala,...

  + citește mai mult
 • Patricia Niculae, Ripe Ideas

  Patricia Niculae

  Project Manager

  Serviciile ActeFirma sunt ireprosabile. Recomand cu...

  + citește mai mult
 • Daniel Alin, Automatizari AG

  Daniel Alin

  Administrator

  Actefirma, o echipa de consultanti eficienti care,...

  + citește mai mult
 • Florin Cojocea, Activ Informedia

  Florin Cojocea

  Administrator

  Am fost ajutati prompt si profesionist de catre un...

  + citește mai mult

Beneficiază

de experiența echipei noastre!
Infiintare firma SRL-D

Societatea cu raspundere limitata debutant (SRL-D) reprezinta o entitate cu personalitate juridica constituita de una sau mai multe persoane in scopul desfasurarii de activitati economice in vederea generarii de profit, conditia principala fiind ca asociatii/administratorii sa nu mai fi detinut anterior aceasta calitate.

Conditii infiintare  SRL-D

 • numarul asociatiilor trebuie sa fie maxim cinci (minim unul), iar administratorul trebuie sa fie unul dintre asociati;
 • este necesar ca anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nici unul dintre asociati sanu a mai fi detinut  calitatea de actionar, asociat ori administrator al unei alte societati comerciale;
 • societatea comerciala astfel infiintata trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor adica sa realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro si sa aiba sub 9 salariati.
 • are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante și preparate stupefiante si psihotrope.

Avantaje infiintare SRL-D

 • scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 • poate nebeneficia de acordarea de catre Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;
 • poate beneficia de garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de O.T.I.M.M.C., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
 • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior.

Etape infiintare SRL-D

 • verificare si rezervare denumire firma
 • stabilirea asociatilor, administratorului, a sediului social si a obiectelor de activitate
 • intocmire act constitutiv firma
 • depunere dosar complet infiintare firma la ORC (Registrul Comertului)

Acte necesare infiintare SRL-D le puteti regasi la rubrica special alocata in acest sens.

Tarife infiintare SRL-D

Cu privire la cheltuieli totale infiintare SRL-D trebuie sa stiti faptul ca Oficiul Registrului Comertului nu percepe taxe de infiintare pentru acest tip de societate, in conformitate cu prevederile legale.

Durata infiintare SRL-D

Durata de infiintare SRL-D este de 3 zile de la data depunerii dosarului complet la ORC, iar in situatia in care doriti infiintare SRL-D urgent, exista posibilitatea de infiintare SRL-D online, situatie in care prezenta dvs. la biroul nostru nu este necesara.

Documente necesare in vederea intocmirii dosarului complet pentru infiintare SRL-D sunt urmatoarele:

 • carti de identitate  asociati/administratori (copie)

 • dovada  care atestă dreptul de proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social  (copie) care poate consta in: contract vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor, autorizatie de construire si proces verbal receptie etc.

 • daca este cazul: avizul/acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari, in cazul in care noul sediu va fi amplasat intr-un apartament de bloc sau alt imobil colectiv cu regim de locuinta – descarca formularul

 • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de catre asociaţi la capitalul social;

 • specimenele de semnatura autentificate notarial ale reprezentanţilor societaţii (administratori).