1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 voturi, media: 5,00 din 5)
info

3

calendar

3 zile lucratoare

info Birocratie

Fără Birocrație

info pusculita

De la 290 lei

info online

Online

Pachet complet de Servicii

Societatea noastra va ofera servicii de asistenta, reprezentare si atestarea documentelor, in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare inregistrare casa de schimb valutar la Oficiul Registrului Comertului, si anume:

 •  verificarea si rezervarea denumirii societatii ;
 • conceperea, redactarea si atestarea actului constitutiv;
 • conceperea si redactarea actului de detinere a spatiului (contract de comodat, contract de inchiriere, contract de subinchiriere si altele);
 • redactarea declaraţiei pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 • conceperea, redactarea si atestarea declaratiei pe proprie raspundere, din care rezulta ca asociatii/administratorii indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea calitatii de asociat/administrator in societate;
 • redactarea cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si eliberarea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social;
 • redactarea cererii-tip de inregistrare;
 • consultanta privind optiunea fiscala si redactarea Anexei 1 privind vectorul fiscal
 • depunerea dosarului complet la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea certificat ului de inregistrare.

Activitati specifice pentru casa de schimb valutar:

 • consultanta specifica in vederea obtinerii avizelor necesare si a autorizatiei de functionare;
 • reprezentare in vederea obtinerii codului statistic pentru punctul/punctele de lucru;
 • intocmirea documentatiilor si reprezentarea in fata tuturor institutiilor si autoritatilor;
 • efectuarea demersurilor si mentinerea relatiei cu fiecare institutie in parte pe intreaga durata a procedurii de avizare si autorizare.

Ce ne recomandă?

 • Seriozitate

  Seriozitate

 • Un deceniu experienta

  Un deceniu experiență

 • Referenti dedicati

  Referenți dedicati

 • Mii de clienti multumiti

  Mii de clienți multumiți

 • Numarul 1 in consiliere firme

  Numărul 1 in consiliere firme

 • Punctualitate

  Punctualitate

Apariții în presă

  Cine ne recomandă?

 • Daniel Alin, Automatizari AG

  Daniel Alin

  Administrator

  Actefirma, o echipa de consultanti eficienti care,...

  + citește mai mult
 • Matei Malos, Home Finders

  Matei Malos

  General Manager

  ActeFirma, prin divizia de proprietate intelectuala,...

  + citește mai mult
 • Patricia Niculae, Ripe Ideas

  Patricia Niculae

  Project Manager

  Serviciile ActeFirma sunt ireprosabile. Recomand cu...

  + citește mai mult
 • Andra Paraschivescu, PFA

  Andra Paraschivescu

  PFA

  Specialistii ActeFirma mi-au recomandat pentru...

  + citește mai mult

Beneficiază

de experiența echipei noastre!
Activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate de catre case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Asadar, pentru autorizarea functionarii unei case de schimb valutar primul pas este infiintarea unei societati prin inregistrarea acesteia la Registrul Comertului.

Casele de schimb valutar pot efectua:

 • cumparare de valute (cotate si necotate) de la persoane fizice;
 • vanzare de valute (cotate si necotate) persoanelor fizice.

Dupa parcurgerea etapei de autorizare urmeaza procesul de avizare si de atribuire a codurilor statistice de catre Ministerul Finanţelor.

Conditii ce trebuie indeplinite pentru autorizarea casei de schimb valutar

 • existenta ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612- Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare-activitati ale birourilor de schimb valutar. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in cod CAEN 6619-Activitati auxiliare intermedierilor financiare,exclusive activitati de asigurari si coduri de pensii-remiterea de bani;
 • existenta  de disponibilitati banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in echivalent de minimum 75.000 euro atat la infiintare,cat si pe parcusrul desfasurarii activitatii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont bancar in original,eliberat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de data depunerii solicitarii de autorizare. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare communicate de BNR in fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare pentru stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro in cursul acelei saptamani;
 • sa faca dovada avizului organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi ori asociatii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct ori indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la rândul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Române;
 • administratorul/administratorii entitatii sa depuna o/câte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca:
   •  entitatea nu a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
   • personalul nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare, dispune de cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de entitate;
   • cunoaste prevederile legale aplicabile in materie;
   • sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar la momentul depunerii cererii si propuse in vederea inregistrarii.
 • declaratia pe propria raspundere a tuturor reprezentantilor legali, care sa identifice punctual administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, este necesara identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. 

Nu se acorda autorizatie de schimb valutar in urmatoarele situatii:

 • entitatile inregistreaza la data depunerii cererii obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;
 • impotriva reprezentantilor legali, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru o infractiune savârsita cu intentie, la care a fost aplicata pedeapsa cu inchisoarea si pentru care nu a intervenit reabilitarea in România ori intr-un stat strain;
 • administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii au fost condamnati pentru spalare de bani, terorism ori finantarea terorismului, atât pe plan intern, cât si international. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, se va lua in considerare inclusiv situatia in care persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infractiunile mentionate anterior;
 • actionarii/asociatii, precum si administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii au detinut/detin calitatea de actionari/asociati, precum si de administratori ori reprezentanti legali ai unei entitati a carei autorizatie de schimb valutar a fost anulata sau revocata de Comisie in ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani incepe sa curga de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au ramas definitiva/e in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile;
 • entitatea si/sau asociatii,actionarii semnificativi si reprezentantii legali ai acestora au savarsit fapte sanctionate de legile fiscal,financiare,vamale,precum si de cele care privesc disciplina financiara,fapte care se regasesc in cazierul fiscal.

Conditii privind inregistrarea punctelor de schimb valutar pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar 

 • entitatile pot desfasura activitati de schimb valutar pentru persoane fizice numai prin intermediul punctelor de schimb valutar;
 • nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta si nici in spatii fara acces public direct. In situatia in care punctul de schimb valutar propus urmeaza a fi organizat in spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta, spatiul propus trebuie sa fie situat la parterul acestora si sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta;
 • in situatia in care entitatile infiinteaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, cererea de inregistrare a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, cu specificarea amplasarii in spatiul respectiv (fata de anumite repere fixe);
 • in situatia in care entitatile infiinteaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, acestea nu pot fi inregistrate in aceeasi locatie.

Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar

 I. Pentru obtinerea autorizatiei si codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar al unei entitati care nu detine la data depunerii cererii autorizatie si cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:

 • cererea entitatii prin care se solicita Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, acordarea autorizatiei si a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba româna, va fi semnata si stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa – judet, localitate, strada, numar, cod postal – a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii – acolo unde este cazul, datele de contact – numar de telefon, fax, adresa de e-mail. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
 • certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de depunerea cererii, din care sa rezulte urmatoarele:
   •  elementele de identificare ale entitatii (forma de organizare, denumirea,  adresa sediului social, codul de identificare fiscala);
   •  capitalul social subscris si varsat;
   •  structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;
   •  numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;
   •  obiectul de activitate. In obiectul de activitate trebuie sa fie cuprinse obligatoriu activitatile prevazute in prezentul ordin, in functie de specificul entitatii;
   •  sediile secundare inregistrate si adresa acestora;
 • certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;
 • dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, fiind necesara totodata dovedirea provenientei licite a acestei sume;
 • avizul organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la rândul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Române;
 • certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu – sediu social cunoscut al reprezentantului legal – reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare), din care sa rezulte ca impotriva acestuia/acestora nu s-a pronuntat o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in România sau intr-un stat strain, pentru o infractiune savârsita cu intentie;
 • declaratia pe propria raspundere a administratorului/administratorilor entitatii – fiecare dintre acestia va depune câte o declaratie – din care sa reiasa ca entitatea nu a fost condamnata printr-o hotarâre definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea si ca personal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare; dar si ca cunoaste prevederile legale aplicabile in materie si  sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii si propuse in vederea autorizarii;
 • certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
 • cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru toti asociatii, administratorii entitatii care solicita autorizarea;
 • declaratie pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legali din care sa rezulte ca operatorul economic nu inregistreaza obligatii de plata restante catre bugetele locale;
 • lista tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. Lista va fi transmisa sub forma de declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al entitatii.

 2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.

Documentele necesare pentru verificarea conditiilor de functionalitate a spatiului propus pentru inregistrarea punctului de schimb valutar

In vederea incheierii notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului, administratorul/reprezentantul legal al entitatii va depune urmatoarele documente la sediul sectiei judetene sau a municipiului Bucuresti a Garzii Financiare in a carei zona de competenta este situata locatia respectiva:

 • cererea entitatii prin care se solicita efectuarea controlului in vederea incheierii notei de constatare, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba româna, va fi semnata si stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa – judet, localitate, strada, numar, cod postal – a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii – acolo unde este cazul, datele de contact – numar de telefon, fax, adresa de e-mail, precum si adresa completa a punctului de schimb valutar pentru care se solicita obtinerea avizului. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
 • dovada detinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinta pentru spatiul respectiv, cu acces public direct si adresa identificabila, conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care entitatea detine doar dreptul de folosinta a spatiului, se va prezenta acordul persoanei care detine dreptul de proprietate, din care sa reiasa ca este de acord cu desfasurarea de activitati de schimb valutar in locatia respectiva, precum si faptul ca permite accesul in locatie organelor de control in orice moment. In situatia in care punctul de schimb valutar propus urmeaza a fi organizat in spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta, spatiul propus trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta;
 • declaratia administratorului/reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca:
   • locatia propusa indeplineste prevederile legale in vigoare pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de schimb valutar;
   • personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare si a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile in materie;
   • sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar propuse in vederea autorizarii;
 • documentele din care sa rezulte ca punctul de schimb valutar propus detine dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
   • tehnica de calcul – aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevazute de legislatia in domeniu – dotate cu programe de aplicatie destinate activitatii de schimb valutar;
   • aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
 • lista personalului angajat sau care urmeaza a fi angajat si care isi va desfasura activitatea in cadrul locatiei respective;
 • certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmeaza a fi angajat in punctul de schimb valutar pentru care se solicita inregistrarea, emis de autoritatile competente, in vigoare la data depunerii cererii, din care sa rezulte ca impotriva oricaruia dintre acestia nu s-a pronuntat o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in România sau intr-un stat strain, pentru infractiuni savârsite cu intentie;
 • documente care atesta dotarile de siguranta existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare impotriva efractiei, planul de paza al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul P.S.I., cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza.